Catatan Pengembara

Pembagian Jenis Zakat dalam Islam

0
Posted in Agama By Poselver ada

Zakat yakni suatu harta tertentu yg harus buat dikeluarkan bila telah hingga pada ketentuan yang telah diresmikan oleh agama, harta tersebut setelah itu diserahkan kepada orang yang berhak menerima yang pula sudah diresmikan oleh agama.

Zakat memiliki banyak sebagian makna, antara lain merupakan menyucikan, tumbuh, berkah, serta menyanjung. Dari sisi ini menampilkan kalau Zakat memiliki banyak makna serta arti.

Pembagian Jenis Zakat

Dilihat dari sisi jenisnya, zakat dipecah jadi 2 bagian. Ialah Zakat Fitrah serta Zakat Mal( Harta).

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berbentuk membayarkan santapan pokok. Waktunya merupakan saat sebelum shalat hari raya idul fitri bagaikan penyempurna ibadah di bulan ramadhan.

Zakat Fitrah ini diharuskan kepada segala umat Muslim. Tidak cuma yang untuk yang kaya saja, yang miskin serta masih kecil juga diharuskan.

Ketentuan serta ketentuannya merupakan, bila masih ada sisa santapan pokok serta mempunyai cadangan santapan buat stu hari ke depan, hingga dia terserang kewajiban membayar zakat fitrah ini.

Sebaliknya zakat Mal ataupun harta merupakan. Zakat pada harta barang yang dipunyai oleh seseorang Muslim. Dia terserang kewajiban membayar zakat mal ini bila telah menggapai batasan serta ketentuan tertentu.

Di masa saat ini, zakat harta tumbuh jadi sebagian tipe. Antara lain zakat emas serta perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, serta zakat profesi.

Arti Zakat

Zakat tidak hanya berarti menyucikan pula mempunyai sebagian makna lain. Ialah:

 • At Thohuru, maksudnya mensucikan
 • AL Barokah, maksudnya tumbuh ataupun meningkat tambah kebaikannya
 • An Numuw, maksudnya berkembang serta berkembang

Orang yang Berhak Menerima Zakat

Kepada siapa zakat diberikan?

Zakat diberikan kepada kalangan yang diucap bagaikan Asnafus Samaniyah. Ialah 8 kalangan penerima zakat. 8 kalangan tersebut merupakan:

 • Fakir
 • Miskin
 • Amil Zakat
 • Muallaf
 • Orang yang terlilit hutang
 • Buat memerdekakan perbudakan
 • Buat kepentingan berjuang di jalur Allah( Jihad Fi Sabilillah)
 • Ibnu Sabil

Hikmah Zakat

Ada hikmah yang mendalam dibalik kewajiban membayar zakat ini. Antara lain merupakan supaya sang kaya hirau terhadap sang miskin. Penyama rataan harta. Buat meluaskan dakwah serta memperjuangkan agama, dll.

Bila sesuatu negeri saja menemukan banyak keuntungan dari pajak. Pastinya zakat lebih berguna lagi bila betul- betul dikelola dengan baik.

Di antara tubuh amil zakat yang terdapat di Indonesia merupakan: BAZNAS serta sebagian lembaga yang terdapat di bawahnya, antara lain LAZISNU serta LAZISMU.

Leave a Reply